Οροι Χρήσης

Ο ιστότοπος www.rossibooks.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημέρωσης, προβολής, διαφήμισης, έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της επιχείρησης με την επωνυμία ΡΩΣΣΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ.ΓΕΜΗ: 1782401000) και διακριτικό τίτλο Εκδόσεις Ε.Ρώσση που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, Βύρωνος 5, Τ.Κ. 14565, Τηλ.: 210 2020 126.

Ο επισκέπτης κατά την είσοδό του στον ιστότοπο αυτόν, οφείλει να μελετήσει τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς και την ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ που εφαρμόζονται ειδικά για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος των Εκδόσεων Ε. Ρώσση. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω περιήγηση και χρήση σας του ιστότοπου www.rossibooks.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

1. Αποδοχή όρων

Η είσοδος στον παρόντα ιστότοπο και η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος Εκδόσεις Ε. Ρώσση, καθώς και η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Οι Εκδόσεις Ε. Ρώσση, χωρίς να εγγυώνται και συνεπώς, να ευθύνονται, δεσμεύονται ότι καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών και του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου τους καθώς είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών, τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια. Επίσης, δεν εγγυώνται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων, συμβουλών που παρέχονται στον ιστότοπο www.rossibooks.gr και αποποιούνται ρητώς οιασδήποτε ευθύνης για αυτές τις πληροφορίες, προτάσεις ή συμβουλές.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας & Χρήση ιστοτόπου

Ο ιστότοπος www.rossibooks.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Ε. Ρώσση του οποίου όλο το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των Εκδόσεων Ε. Ρώσση και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει, από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η εμφάνιση και έκθεση όλου του περιεχομένου του ιστότοπου δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Στους επισκέπτες του ιστοτόπου αυτού παρέχεται η άδεια περιήγησης μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστοτόπου αυτού.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας των Εκδόσεων Ε. Ρώσση ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Ε.Ρώσση φέρει ευθύνη μόνο για πραγματικά ελαττώματα και ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων του.

Εκτός της παραγράφου 9.Πολιτική επιστροφών οι Εκδόσεις Ε. Ρώσση δεν ευθύνονται έναντι των χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας τους και επιφυλάσσονται ως προς το χρόνο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων τους σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Επίσης, ουδεμία εγγύηση μπορούν να παράσχουν ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων τους, όμως, εγγυώνται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Ε.Ρώσση φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του ιστοτόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων (hackers) σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου www.rossibooks.gr οφείλει να συμμορφώνεται προς το σύνολο των διατάξεων που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοτόπου αυτού. Ειδικότερα, αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Ε. Ρώσση για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο www.rossibooks.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στην αποκλειστική του ευθύνη. 

6. Ασφάλεια

Οι Εκδόσεις Ε. Ρώσση έχουν σε ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Έτσι, όλα τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και οι συναλλαγές σας είναι απόρρητες και ασφαλείς. Περισσότερα για τη χρήση και προστασία των στοιχείων αυτών παρακαλώ δείτε την ενότητα Προσωπικά Δεδομένα.

7. Τιμολογιακή Πολιτική 

Στις αναγραφόμενες τιμές δίπλα στο προϊόν περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται και οριστικοποιούνται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη.
Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα και είναι στη διακριτική ευχέρεια του www.rossibooks.gr.

8. Αγορά – Τρόποι Πληρωμής – Τρόποι Αποστολής

Ο επισκέπτης/ χρήστης κατά την αγορά καθοδηγείται εύκολα μέσω των υποδείξεων του συστήματος και η παραγγελία αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωσή της αποστέλλεται σ’ αυτόν με email επιβεβαίωση της παραλαβής της ούτως ώστε ο επισκέπτης/χρήστης να έχει την δυνατότητα ελέγχου της παραγγελίας του και τυχόν διόρθωσής της. Σε περίπτωση λάθους με ευθύνη της επιχείρησης, η τελευταία έχει την υποχρέωση αποκατάστασης του λάθους αυτού.

Στο eshop διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:

α. Με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα

β. Με αντικαταβολή μετρητοίς κατά την παράδοση της παραγγελίας από την εταιρεία αποστολής και με επιπλέον επιβάρυνση ύψους 3,00ευρώ. Η αντικαταβολή ισχύει μόνον εντός Ελλάδος.

γ. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει και άλλους εφόσον προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών ή με τα ΕΛΤΑ. Για παραγγελίες έως 40ευρώ τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται στα 5,00ευρώ, με επιπλέον χρέωση 2,50ευρώ ανά κιλό σε παραγγελίες πάνω από 2 κιλά. Άνω των 40ευρώ αποστέλλονται δωρεάν. 

*Σε όλες τις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

9. Πολιτική Επιστροφών

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει και να επιστρέψει τα βιβλία που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, ζητώντας την αντικατάστασή τους, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα των Εκδόσεων Ε. Ρώσση εστάλησαν άλλα βιβλία από αυτά που παραγγέλθηκαν ή βιβλία κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κακέκτυπα), με κακή συσκευασία, κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά, κλπ.

Επίσης, έχει το δικαίωμα της εξαρχής αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο εντός (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών ακριβώς στην αρίστη κατάσταση που το παρέλαβε, στην πλήρη αρχική του συσκευασία η οποία και δεν θα πρέπει να έχει φθορές/αλλοιώσεις ή σκισίματα και με όλο το περιεχόμενο της συσκευασίας μας. Η επιστροφή αυτή του βιβλίου γίνεται δεκτή μόνον εφόσον προηγουμένως ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσόν που επιβαρύνθηκαν οι Εκδόσεις Ε. Ρώσση για την αποστολή του προς αυτόν καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Σ’ αυτήν την περίπτωση αλλά και σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων είναι να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την επιχείρηση στο τηλέφωνο 210 2020 126 ή στο e-mail: sales@rossibooks.gr και να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Τιμολόγιο-Δ.Αποστολής).

Προσοχή: Επιστροφή, αλλαγή ή ακύρωση οποιουδήποτε ψηφιακού προϊόντος (Ψηφιακού/ ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook), Εφαρμογής (App), εκτύπωσης κατόπιν ζήτησης (Print onDemand) και κατ’ επέκταση επιστροφή χρημάτων σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα δεν γίνεται δεκτή.

10. Τροποποίηση Όρων

Οι Εκδόσεις Ε. Ρώσση δύνανται να τροποποιούν μονομερώς ή/και να ανανεώνουν τους παρόντες όρους χρήσης, οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.